post

Et fair valg; iPads eller venner?

De sidste par dage af påsken i 2015 vil hverken blive husket for fantastisk vejr eller Jesu genopstandelse – i stedet har mange menneske bidt mærke i en opsigtsvækkende rapport som Børnerådet udsendte.

Børneindblik Nr. 1 2015 handler om de helt unge børns brug af, og forhold til, iPads og tablets.
http://www.boerneraadet.dk/media/109972/borneindblik_nr115.pdf

Tallene der præsenteres er overraskende og for nogle skræmmende; i det følgende indlæg vil jeg tage et nærmere kig på hvad der egentlig  står i den rapport som dagspresse, nyhedsmedier og forældre har talt meget om de sidste par dage.

Ekstrabladet skriver: Børn vil hellere lege med iPads end med venner. (http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/boern-vil-hellere-lege-med-ipad-end-med-venner/5509526)
Ekstrabladet supplerer med kommentarer fra Nationen: ”Lav dog regler for børns brug af iPad” (http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/lav-dog-regler-for-boerns-brug-af-ipad/5509571)
Politikken kører samme vinkel: http://politiken.dk/forbrugogliv/livsstil/familieliv/ECE2617160/ipaden-lokker-mere-end-vennerne/, Avisen.dk tilsvarende http://www.avisen.dk/boern-vil-hellere-lege-med-ipad-end-med-venner_317482.aspx hvorimod kun Berlingske går mod strømmen.

Børnerådet

Børnerådet udgiver flere gange årligt deres “Børneindblik” – en af de bedste pædagogiske og socialpædagogiske publikationer i Danmark.

”Vi står med en historisk chance”, udtaler Klaus Thestrup fra Aarhus Universitet til Berlingske (http://www.b.dk/nationalt/forsker-beroliger-foraeldre-med-ipad-boern-vi-staar-med-en-historisk-chance) og sætter fokus på, at iPad’en KAN bruges til noget fantastisk, hvis forældre og fagpersoner evner at samler den op som værktøj og ikke som ”digital barnepige”.

Diskussionen er enormt spændende, og for interesserede anbefaler jeg at læse ovenstående artikler og specielt selve Børnerådets rapport – at gå direkte til kilden er altid at foretrække.

Den nuancerede debat

Træder vi et skridt tilbage fra Ekstrabladets dommedags-retorik, gemmer rapporten faktisk et par guldkorn, bl.a. følgende citat af Børnerådets formand, Per Larsen:

”Undersøgelsen bekræfter det billede, vi i forvejen har: Tablets er ekstremt populære. Men vi kan også se, at børnene faktisk ville vælge de digitale medier fra, hvis bare de får et godt alternativ. Det er stof til eftertanke, hvis man som voksen gerne vil støtte op om en alsidig hverdag med variation i aktiviteterne.”

Han henviser til følgende hovedresultater fra undersøgelsen:

  • 66 pct. af børnene vil hellere spille på iPad end lege sammen med nogle børn, de kender.
  • 63 pct. vil hellere lege på en sjov legeplads end spille iPad.
  • 54 pct. synes, det er rart, hvis deres forældre er med til at spille iPad.
  • 75 pct. kan godt lide at bruge iPad’en helt alene.
  • 60 pct. sidder mest alene med iPad’en derhjemme.
  • 29 pct. har oplevet noget på en computer, i fjernsynet eller på en iPad, som de er blevet bange for.

Når han efterfølgende uddyber, at de adspurgte børn faktisk ofte selv har et forslag til, hvordan man kan være to eller flere om at lege med én iPad opstår der pludselig et mere nuanceret billede af børns brug af tablets end dagspressen oprindeligt lagde op til. –Børn vil gerne lege med iPads, men de vil endnu hellere bare lege.

Børnerådet - Dump

En bekymrende overskrift med en knap så bekymrende artikel nedenunder.

Det opsigtsvækkende tal – og det som aviserne de sidste par dage har blæst endnu større op – er, at 66 pct. af de adspurgte børn hellere vil spille på iPad end lege sammen med nogle børn de kender. Det er også mange. Men vi bliver nødt til at være lidt kritiske og analyserende inden vi smider al hjemmets elektronik til storskrald i et virvar af fordummende oversimplificeret retorik – det har vi Ekstrabladet til.

I det konkrete spørgsmål er det interessant at kigge på, at børnene gives én konkret leg på den ene hånd (spille iPad) og et meget vagt formuleret alternativ (lege med andre børn). Jeg savner alternativer som er aktuelle for det enkelte barn – ”Lege med barbie-dukker med Claus”, ”Spille fodbold med Laurits” eller ”lægge puslespil med Anne-Sofie” og lignende. Det er børn i alderen 4-6 der er undersøgt; de vil givetvis have en nemmere vej til at forestille sig legen med iPad’en som sjov end den vagt formulerede anden mulighed. Den pointe understreges i det næste spørgsmål hvor alternativet gøres dejlig konkret for børnene – iPad eller leg på legepladsen. Her vil 63 pct. hellere ud og have lidt vind i håret. Et svar der går stik i mod det første spørgsmål – altså må man formode at der er noget ved undersøgelsesmetoden som får børnene til at svare som de gør.

Det kunne eksempelvis være:

  • Ordet ”iPad” (i øvrigt bevidst valgt fremfor ”tablet”) har værdi for børnene
  • De kan nemt forestille sig den konkrete situation med iPad’en hvorimod ”leg” er abstrakt
  • Spørgsmålet er forstået som ”kan du lide at spille på iPad?”

Det jeg synes er mest interessant ved undersøgelsen er, at 75% godt kan lide, at bruge iPad’en alene. Det er mange! Det antyder også en problematik i forhold til spørgsmålet om hvorvidt forældre og fagpersonerne omkring de her børn, formår at få børnene til at lege sammen via en tablet, eller indføre sig selv i legen. Heldigvis svarer 61 pct. af børnene at de synes det er sjovt at lege med andre via en iPad… Det er beklageligt, som Børnerådet også selv gør opmærksom på, at man ikke har kunnet få børnene til at svare på, hvilken af de to situationer der var sjovest.
Begrebet ”lege sammen på en iPad” er også problematisk idet det sagtens kan forstås som, at man sidder flere mennesker med fingre på skærmen på samme tid – eller sidder og skiftes til at spille. Begge dele er ikke særlig attraktivt i nogle lege (”Først sparker du bolden opad muren i 5 minutter, så er det min tur.”) og vil derfor få børnene til at være mindre tiltrukket af muligheden for at lege sammen med andre end alternativt at have ipad’en for sig selv.

Tilsvarende bekymrende er det, at 60 pct. af de adspurgte børn svarer, at de sidder alene med iPad’en derhjemme (det stemmer fint overens med, at 34 pct. bruger den sammen med forældrene). Det kunne tyde på, at iPad’en desværre stadig bruges i mange hjem som en digital barnepige – hvor man så snart barnet brokker sig, stikker dem en iPad og lader barnet passe sig selv. Dén situation negligerer fuldstændig det fantastisk sociale, pædagogiske og didaktiske redskab en tablet kan være, såfremt den bruges rigtigt. Det er et værktøj som i dén grad kan få børn og voksne (og børn og andre børn), til at lege sammen på hvert sit niveau – det forudsætter bare, at de voksne skaber nogle rammer hvor, man er flere i legen. Selvom det da kan være fristende at stikke børnene en tablet på restauranten, køreturen eller i daginstitutionen så er det en falliterklæring der i værste fald fuldstændig fjerne socialiseringen fra barnets udvikling. En iPad er, på godt og ondt, så sjov at børnene nok skal lege med den – også selvom de er alene om den. Det er de voksnes ansvar, fordi lige i det her tilfælde ved vi altså bedre, at sørge for, at den situation ikke opstår i et omfang hvor det er bekymrende.

Der findes awesome forældre og fagpersoner!

Når jeg holder foredrag, bliver jeg ofte spurgt af både forældre, lærere, SFO-personale m.fl. om, ”hvornår er det for meget spilleri?” og jeg forklarer altid, at såfremt barnets brug af computer/konsol/iPad ville være bekymrende hvis det var en fodbold, et skakspil eller en bog – så er det for meget.

Nej – der er ikke noget barn der har godt af at sidde alene med en iPad i 10 timer. –På helt samme måde som jeg også ville være bekymret hvis der stod en knægt og spillede fodbold opad en mur for sig selv i 10 timer…

Facebook Like

Kære bekymrede forældre og nysgerrige fagpersoner – Ta’ et like. I er awesome!

iPads og andre tablets skal aldrig erstatte samvær med andre menneske. Aldrig. Men de kan være fænomenale værktøjer som kan nogle pædagogiske, kognitive og sociale tricks vi ALDRIG har haft mulighed for at tilbyde børn og unge før. Det er unikt og virkelig interessant.
Udfordringen med at få disse tricks og muligheder i spil er dog ikke givet børnene, men de forældre og fagpersoner som bekymrer sig om dem. Det er os der skal lære, hvordan man bruger en iPad optimalt – ikke børnene.

Heldigvis oplever jeg masser af engagerede forældre og fagpersoner, så jeg tror på at vi nok skal få opdraget en vidende, nysgerrig og engageret generation af børn og unge mennesker.

Hvis du har konkrete spørgsmål indenfor emnet, eller ønsker at booke et oplæg på en skole, institution eller arbejdsplads, træffes jeg på 42434069 – eller Kontakt@nogetomspil.dk

(Hvis det ikke var HELT tydeligt igennem ovenstående smøre, så er jeg stor fan af Børnerådets arbejde og synes de gør et forbilledligt arbejde for at kortlægge børn og unges situation og verden – Ekstrabladets (m.fl.) behandling af deres resultater og overskrifter… Not so much…)