CFDP

Center for Digital Pædagogik har siden 2004 arbejdet for at skabe, tilbyde og sikre professionel hjælp via digital medier til udsatte mennesker. Vores omdrejningspunkt er online ungdomsrådgivningen Cyberhus.dk, der hvert år gennemfører ca. 8000 rådgivende interaktioner med udsatte unge.

I Center for Digital Pædagogik lykkes vi dagligt i at skabe nærvær, gennemsigtighed og tryghed for udsatte mennesker i den pædagogiske brug af digitale medier. I de nye medier møder vi mennesker på neutral grund, vi knytter udsatte mennesker sammen i dialog, og vi udgør den første vigtige kontaktflade til professionelle rådgivere og behandlere.

Vi er i dag en stærk og professionel socialøkonomisk virksomhed med en lang række kunder og partnere indenfor det offentlige og private.

Vores socialøkonomiske og ikke-kommercielle organisering sikrer dig en samarbejdspartner med en stærk værdiorientering og en høj etisk bevidsthed. Vi stræber efter at udvikle vores værdier i samspil med de brugere som skal gavne af vores indsatser, og vi geninvesterer alt eventuelt overskud i nye projekter til gavn for udsatte borgere.

Ungdomscenter God

Ungdomscentret – Aarhus Kommune

I samarbejde med Ungdomscentret - Aarhus Kommune har Noget om Spil udarbejdet og drevet en Gaming-gruppe siden efteråret 2015.
Her mødes en gruppe unge ugentligt med Christian og en tilknyttet pædagog fra centret, Thoke Thomsen, og arbejder aktivt med social træning og viden om computerspilsmediet.
Gruppen er tænkt som et dynamisk og inkluderende tilbud til unge for hvem computerspillende har fået en uhensigtsmæssig rolle ifht. skolegang eller privatliv.

Tilbuddet er designet af Noget om Spil i samarbejde med pædagoger og psykologer fra Ungdomscentret og har fået særdeles positive evalueringer af både deltagere og fagfolk.
Tilbuddet er rettet både til unge og samtidig deres familier; der arbejdes ud fra, at computerspil kan få nogle fantastiske sider frem i unge mennesker og give nogle spændende oplevelser; men kun hvis de forstås og bruges på den rigtige måde - af både de unge og deres familier.

I gruppen tages der både fat på hyggeligt samvær omkring computerspillenes sociale muligheder samtidig med, at der arbejdes aktivt med ansvar, udvikling, tilvalg af sig selv og at sætte spillene ind i en hensigtsmæssig og tilfredsstillende ramme.